Młodzieżowe
Gimnazjum
Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

 

,,TOKARNIA" - Edukacja Młodzieży

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

Nauka trwa  3 lata

 

Przyjmujemy absolwentów gimnazjum oraz uczniów, którym nie powiodło się w innych szkołach zawodowych.

Zapewniamy naukę i zdobycie dobrego zawodu na podstawie programów nauczania obowiązujących w szkołach zawodowych.

 

Kształcimy w zwodach:

 

sprzedawca, fryzjer, lakiernik, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 

Uczniowie uczęszczają do szkoły dwa dni w tygodniu. W trakcie nauki oferujemy  do dyspozycji w szkole podręczniki do wszystkich przedmiotów oraz pracę na lekcjach z laptopami, a także platformę edukacyjną e-nauczanie.  Klasy  wyposażone są, m.in. w tablice multimedialne, komputery, sprzęt audio, telewizory. Posiadamy również dobrze wyposażoną siłownię. Zarówno rodzice, jak i uczniowie mają dostęp do e-dziennika.

 

Praktyczna nauka zawodu  trwa 3 dni   w tygodniu, odbywa się bezpośrednio w zakładzie pracy w oparciu o umowy z pracodawcami. Czas zatrudnienia liczy się do stażu uprawniającego do emerytury.  Teoretyczna nauka zawodu  realizowana  jest  przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Po ukończeniu ZSZ uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej. Nasi absolwenci są dobrymi fachowcami  i znaleźli zatrudnienie  w wielu miejscowych firmach, a także poza granicami kraju.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.