Rekrutacja
Młodzieżowe
Gimnazjum
Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

Psycholog

Nazywam się Emilia Kardaś i jestem psychologiem szkolnym. Na pewno jesteście ciekawi, po co w szkole potrzebny jest psycholog szkolny. Otóż moim zadaniem jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju Waszej psychiki i osobowości, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

Psycholog szkolny realizuje następujące zadania:

 • rozpoznaje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • prowadzi indywidualne rozmowy wspierające i terapeutyczne z uczniami (udziela pomocy i wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji - problemy emocjonalne, osobiste, rodzinne, szkolne, itp.)
 • podejmuje interwencje doraźne (różne sytuacje problemowe)
 • prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i terapeutyczne o różnej tematyce
 • współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi
 • prowadzi konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i lepszej komunikacji

Zapraszam na konsultację, jeśli:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • Masz kłopoty rodzinne
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem
 • Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić
 • Doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie)
 • Chcesz porozmawiać o tym, co Cię denerwuje
 • Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny
 • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu
 • Oraz w każdej innej sprawie

Jeżeli masz jakiś kłopot, coś Cię gryzie lub najzwyczajniej w świecie chcesz z kimś porozmawiać w życzliwej i przyjaznej atmosferze, to serdecznie Cię zapraszam.

Dyżury psychologa

Kontakt:

e-mail: e.kardas@mg.slupsk.pl

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Kiedy warto zgłosić się na konsultację do psychologa?

Jeżeli Państwa dziecko:

 • ma trudności w nauce szkolnej
 • przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
 • bywa przygnębione, smutne, izoluje się
 • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe
 • istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne
 • ucieka w świat wirtualny, np. internetu, gier komputerowych
 • sprawia tzw. trudności wychowawcze

.. a także wtedy, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

Miejsca, w których możesz szukać pomocy:

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ul. Narutowicza 9; tel. 59 845 60 21
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ul. Fabryczna 1; tel. 59 845 60 85
Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych; ul. W. Polskiego 50; tel. 59 842 30 33
Słupski Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG”, ul. Sienkiewicza 3; tel. 59 842 02 68
Tama. Punkt konsultacyjno – informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, ul. Sienkiewicza 7; 59 841 40 76
Dom Interwencji Kryzysowej, ul. Wolności 3; tel. 59 842 71 25
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. W. Polskiego 50; tel. 59 842 30 33